\(5\) պոմպ 3 ժամում քաշեցին 1800մ3 ջուր:
 
Հաշվիր, թե որքա՞ն ջուր կքաշեն 5 այդպիսի պոմպերը 4 ժամում:
 
Պատասխան՝ մ3