Քաղաքի կանաչապատման աշխատանքների ժամանակ գարնանը պուրակում ծառեր տնկեցին:
 
Ծառերի 70100-ը աճեց, իսկ մնացածը՝ չորացան:
 
Որոշիր, թե քանի՞ ծառ էին տնկել գարնանը, եթե աճեց դրանցից 56-ը:
 
Պատասխան՝ տնկել էին  ծառ: