360 կգ հումքից ստացվում է 24 կգ ձեթ:
 
Քանի՞ կգ հումքից կստացվի 12 կգ ձեթ:
 
Պատասխան՝  կգ: