Տրված է ուղղանկյուն:
 
Հնարավո՞ր է, որ նրա կողմերն ունենան հետևյալ երկարությունները:
 
1. 4 սմ, 7 սմ, 8 սմ, 12 սմ:
 
 
2145 սմ, 922 սմ, 145 սմ, 922 սմ: