Բազմանկյունը կազմված է հինգ հավասար քառակուսիներից:
 
Քառակուսու կողմը 623 սմ է: Գտիր բազմանկյան մակերեսը:
 
Taisnsturu_skaits2.png      
Taisnsturu_skaits3.png
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
  
Պատասխան՝ ii սմ2