Քառակուսու կողմը 117 մ է: Որոշիր քառակուսու մակերեսն ու պարագիծը:
 
Պարագիծը՝ ii մ
  
Մակերեսը՝ ii մ2