Տրված են պատկերի չորս կողմերը՝ 7 սմ, 7 սմ, 7 սմ և 7 սմ:
 
Արդյո՞ք կարելի է պնդել, որ այս պատկերի մակերեսը հավասար է 49 սմ²:
 
Պատասխան՝ :