Բազմանկյունը բաղկացած է երեք հավասար քառակուսիներից:
 
Քառակուսու կողմը 722 սմ է: Հաշվիր բազմանկյան մակերեսը:
 
Taisnsturu_skaits2.png      
qarakusi.png
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
 
Պատասխան՝ ii սմ2