Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղղանկյան մակերեսի բանաձևը

Բարդություն հեշտ

2
2. Քառակուսու մակերեսը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ուղղանկյան մասերը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ուղղանկյան մակերեսը (կողմերը սովորական կոտորակներ են)

Բարդություն հեշտ

2
5. Մակերեսի չափման միավորները

Բարդություն հեշտ

1
6. Բազմանկյան մակերեսը (երեք քառակուսի), կոտորակային թվեր

Բարդություն միջին

3
7. Հավասար կողմերով քառանկյան մակերեսը

Բարդություն միջին

3
8. Քառակուսու պարագիծն ու մակերեսը

Բարդություն միջին

4
9. Բազմանկյան մակերեսը (հինգ քառակուսի), կոտորակային թվեր

Բարդություն միջին

3
10. Ուղղանկյան հանդիպակաց կողմերը (կոտորակային թվեր)

Բարդություն միջին

3
11. Պարտեզի ցանկապատի երկարությունը (խառը թիվ)

Բարդություն միջին

3
12. Ուղղանկյան մակերեսը (սովորական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

4
13. Մի քանի ուղղանկյուններ

Բարդություն բարդ

6
14. Ուղղանկյան մակերեսը (կոտորակներ, տառեր)

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար