Քառակուսու կողմը 15 սմ է:
Հաշվիր քառակուսու մակերեսը:
  
Պատասխան՝ ii սմ2