Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Ուղղանկյան մակերեսի բանաձևը 2Մ.
2. Ուղղանկյան մասերը 2Մ.
3. Ուղղանկյան մակերեսը (կողմերը սովորական կոտորակներ են) 2Մ.
4. Բազմանկյան մակերեսը (երեք քառակուսի), կոտորակային թվեր 3Մ.
5. Ուղղանկյան հանդիպակաց կողմերը (կոտորակային թվեր) 3Մ.