ււււ.png
 
Ուղղանկյան երկարությունը 10a+1 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 29y1 սմ:·
 
Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը: 
 
Պատասխան՝ ուղղանկյան մակերեսը ii+1i1 սմ² է: