1. Տրված է ուղղանկյուն, ընդ որում՝ EF \(=\)b սմ, FN \(=\)k սմ:
 
E                               F
Taisnsturu_skaits1.png
M                               N
 
Որքա՞ն (սմ²) է ուղղանկյան մակերեսը:
 
 
2. Աջից, FN կողմին կից ավելացնենք ևս երկու սկզբնականին հավասար ուղղանկյուններ:
                          
E                                  F                                    F1                          F2
Taisnsturu_skaits3.png
M                                 N                                   N1                            N2
 
Որքա՞ն (սմ²) է առաջացած պատկերի մակերեսը:
 
 
3. Ենթադրենք, թե ավելացված են 8 ուղղանկյուններ:
 
Որքա՞ն (սմ²) է առաջացած պատկերի մակերեսը: