Ցո՛ւյց տուր այն պատկերը, որի անվանումը սկսվում է նկարում թաքնված տառով:
 
1.9-33.png