Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ո՞ր տառով են սկսվում

Բարդություն հեշտ

2
2. Գուշակի՛ր տառերը

Բարդություն հեշտ

2
3. Այբուբենի տառերը

Բարդություն հեշտ

2
4. Տառ-զինվորները

Բարդություն միջին

3
5. Ո՞ր նվերն է ճիշտ հանձնված

Բարդություն միջին

3
6. Ո՞ր տառը «տանը չէ»

Բարդություն միջին

4
7. Ընտրի՛ր համապատասխան տառերը

Բարդություն բարդ

5
8. Նշի՛ր պատկերները

Բարդություն բարդ

6
9. Ո՞ր տառն է թաքնված

Բարդություն բարդ

6

Ուսումնական ձեռնարկներ