Տառերից մեկը «տանը չէ»: Քո կարծիքով՝ ո՞ր տառը պետք է գրել ազատ բնակարանում: Գրի՛ր այն:
 
1.6-05.png
 
Պատասխան՝