Քո կարծիքով՝ նվերի ո՞ր տուփն է ճիշտ հանձնվել տիրոջը: