Տառ-զինվորները կանգնել են շարք և սպասում են զորավարի հրամանին: Պահպանելով տրված հաջորդականությունը՝ նշի՛ր, թե ո՞ր տառ-զինվորը պետք է կանգնի հաջորդը:
 
1.4-13.png