Գտի՛ր այն պատկերները, որոնց անվանումներում լսվում է ց հնչյունը: