Բաղաձայնով սկսվող քանի՞ նկար-բառ կա: Նշի՛ր այդ քանակին համապատասխանող շրջանների շարքը:
 
6.4-07.png