Քո կարծիքով՝ ո՞ր շարքի նկար-բառերն են սկսվում միևնույն ձայնավորով: