Ցո՛ւյց տուր՝ նկար-բառերից ո՞րի հնչյունային գծապատկերն է ճիշտ տրված:
 
Ուշադրություն
Հուշում. կանաչ գույնով ներկված է այն վանդակը, որը համապատասխանում է ձայնավորին: