Որոշի՛ր՝ ո՞ր տնակում «բնակվող» բոլոր նկար-բառերն են սկսվում ձայնավորով: