Հնչյուն
Ինչպես արդեն գիտենք, մեր խոսքը կազմված է բառերից, իսկ բառերը կազմված են հնչյուններից: Բառի մեջ եղած հնչյունների քանակը ցույց է տրվում հնչյունային գծապատկերի միջոցով: Բնականաբար, տարբեր բառերի հնչյունային գծապատկերները տարբեր կառուցվածք կունենան: 
Օրինակ
5.3-01.png 5.3-07.png5.3-03.png5.3-18.png