Ընտրի՛ր՝ ո՞ր նկար-բառերն են սկսվում միևնույն հնչյունով: