Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ո՞ր նկարներն են սկսվում նույն հնչյունով

Բարդություն հեշտ

2
2. Ո՞ր նկար-բառը կտեղադրես

Բարդություն հեշտ

3
3. Ո՞ր գծապատկերն է ճիշտ

Բարդություն հեշտ

3
4. Նույն հնչյունով սկսվող և վերջացող բառեր

Բարդություն միջին

5
5. Հաշվի՛ր հնչյունների քանակը

Բարդություն միջին

5
6. Գտի՛ր «ավելորդը»

Բարդություն միջին

5
7. Ո՞ր գծապատկերին է համապատասխանում

Բարդություն բարդ

6
8. Մեկ հնչյունով տարբերվող բառեր

Բարդություն բարդ

6
9. Ծաղրածուներն ու փուչիկները

Բարդություն բարդ

6

Նյութեր ուսուցչի համար