Նշի՛ր միմյանցից մեկ հնչյունով տարբերվող նկար-բառերի շարքը:
 
Նմուշներ՝
  
գիրկ-գիրք
այց-այծ