Նշի՛ր՝ ո՞ր ծաղրածուի բոլոր փուչիկների վրա պատկերված նկար-բառերն ունեն չորս հնչյուն: