Ընտրի՛ր՝ պատկերներից ո՞րի հնչյունային գծապատկերն է ճիշտ տրված: