Ցո՛ւյց տուր միևնույն հնչյունով սկսվող նկար-բառերի շարքը: