Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գտի՛ր «զույգը»

Բարդություն հեշտ

1
2. Գտի՛ր «ավելորդը»

Բարդություն հեշտ

2
3. Ո՞րը չես տեղադրի

Բարդություն հեշտ

2
4. Գտի՛ր «ընկերոջը»

Բարդություն միջին

4
5. Ո՞ր գույնը չկա

Բարդություն միջին

4
6. Ուշադի՛ր դիտիր նկարը

Բարդություն միջին

3
7. Ի՞նչը պետք է լիներ

Բարդություն բարդ

5
8. Նշի՛ր հաջորդը

Բարդություն բարդ

5
9. Ո՞րը կտեղադրես

Բարդություն բարդ

5

Նյութեր ուսուցչի համար