Նշի՛ր՝ տրվածներից որ պարզ բառը պետք է ավելացնել բառերի սկզբում կամ վերջում, որ այդ և նշված պարզ բառերից յուրաքանչյուրով ստացվի բարդ բառ:
 
 1-17.png