Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Նշի՛ր համապատասխան պատկերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ո՞ր բառը պետք է տեղադրել

Բարդություն հեշտ

2
3. Ո՞ր արմատներն են միավորվել

Բարդություն հեշտ

2
4. Ստացի՛ր բարդ բառ

Բարդություն միջին

4
5. Կազմի՛ր բարդ բառ

Բարդություն միջին

4
6. Գրի՛ր մեկ բարդ բառով

Բարդություն միջին

3
7. Գրի՛ր համապատասխան սյունակներում

Բարդություն բարդ

5
8. Միավորի՛ր արմատները

Բարդություն բարդ

5
9. Ստացի՛ր բարդ բառ

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք «Բարդ բառեր» թեմայից

Բարդություն միջին

17

Նյութեր ուսուցչի համար