Որոշի՛ր՝ որ բարդ բառով կարող ես արտահայտել տրված բառակապակցությունը: Ըստ նմուշի՝ գրի՛ր այն:
 
Նմուշ. գլխարկ վաճառող-գլխարկավաճառ
 
անտառ պահող -