Որոշի՛ր՝ որ բառը կարող ես ստանալ՝ միավորելով տրված արմատները: Օգտվելով նմուշից՝ գրի՛ր ստացված բարդ բառը:
 
    Արմատ           
Արմատ
Բարդ բառ
 ծաղիկ
  փունջ                  
ծաղկեփունջ
ժպիտ
երես