Ցո՛ւյց տուր՝ որ բարդ բառի արմատներն են միավորվել ա-ով: