Նշի՛ր, թե որ մեքենայով պիտի տեղափոխվի այս աղյուսը:
 
Բեռնատար_3.png