Գրի՛ր, թե փոստատարը ո՛ր հարկ, ո՛ր բնակարան է տանում նամակը:
 
Նմուշ՝ տասնհինգերորդ հարկ, քառասունչորսերորդ բնակարան:
 
1-29.png
 
Պատասխան՝  հարկ,  բնակարան: