Որոշի՛ր, թե տրվածներից որոնք են առարկայի թիվ և թվային կարգ (հերթականություն) ցույց տալիս: Պատասխանները երկուսն են: