Ո՞ր նախադասության մեջ ոչ սովորական (փոխաբերական) իմաստով գործածված բառ կա: