Նշի՛ր, թե տրված բառակապակցության մեջ հուզիչ բառն ինչ իմաստով է գործածված՝ ուղի՞ղ, թե՞ փոխաբերական:
 
հուզիչ պատմություն -