Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պատասխանի՛ր մեկ բառով

Բարդություն հեշտ

1
2. Ո՞րն է ավելորդ

Բարդություն հեշտ

1
3. Գրի՛ր բառը

Բարդություն հեշտ

1.5
4. Ուղի՞ղ իմաստ, թե՞ փոխաբերական

Բարդություն միջին

2
5. Նշի՛ր նախադասությունը

Բարդություն միջին

3
6. Որոշի՛ր բառի իմաստը

Բարդություն միջին

4
7. Բառակապակցություն՝ բառի փոխաբերական իմաստով

Բարդություն բարդ

5
8. Մե՞կ իմաստ, թե՞ մեկից ավելի

Բարդություն բարդ

5
9. Նո՞ւյն իմաստն է, թե՞ տարբեր

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար