Նշի՛ր այն բառը, որը միայն մեկ իմաստ ունի:
 
Պատասխան՝