Նշի՛ր, թե այս բառերից ո՛րը փողոց բառի հետ կկապվի ոչ սովորական (փոխաբերական) իմաստով: