Որոշի՛ր՝ տրված նախադասություններում ավտոմեքենա բառի իմաստը նո՞ւյնն է, թե՞ տարբեր:
 
\(1\). Ճանապարհով սլանում էր մի շքեղ ավտոմեքենա:

\(2\). Մոտակայքում ոչ մի ավտոմեքենա չկար:
 
Պատասխան՝