Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Բառակապակցություն՝ բառի փոխաբերական իմաստով 5Մ.
2. Պատասխանի՛ր մեկ բառով 1Մ.
3. Ուղի՞ղ իմաստ, թե՞ փոխաբերական 2Մ.