Խոսքը
Խոսքը մարդկանց շփման միջոց է: Այն լինում է գրավոր և բանավոր: Խոսելիս կամ գրելիս մարդիկ ինչ-որ տեղեկություններ են հաղորդում միմյանց, պատմում են իրենց տպավորությունների մասին, հայտնում իրենց կարծիքը: