Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գտի՛ր անհրաժեշտ տեղեկությունները

Բարդություն հեշտ

3
2. Ո՞ր տեղեկությունն է ճիշտ

Բարդություն հեշտ

2
3. Լրացումնե՛ր արա տեքստում

Բարդություն հեշտ

2
4. Համեմատի՛ր առարկաները

Բարդություն միջին

4
5. Որոշի՛ր պատճառը և հետևանքը

Բարդություն բարդ

6
6. Գտի՛ր միտքը հաստատող փաստը

Բարդություն միջին

4
7. Փա՞ստ է, թե՞ կարծիք

Բարդություն միջին

3
8. Ո՞րն է հեղինակի կարծիքը

Բարդություն բարդ

5
9. Գտի՛ր նախադասությունը

Բարդություն միջին

4
10. Դասավորի՛ր նախադասությունները և տե՛քստ կազմիր

Բարդություն միջին

3
11. Գտի՛ր ավելորդ նախադասությունը

Բարդություն բարդ

6
12. Տեքստի համար սկի՛զբ ընտրիր

Բարդություն բարդ

5
13. Ո՞րն է պատմության խրատը

Բարդություն բարդ

5
14. Լուծի՛ր հանելուկը

Բարդություն հեշտ

2
15. Գուշակի՛ր բառերը

Բարդություն բարդ

5
16. Լսի՛ր և դո՛ւրս բեր անհրաժեշտ տեղեկությունները

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար