Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

26Մ.
1. Գտի՛ր անհրաժեշտ տեղեկությունները 3Մ.
2. Որոշի՛ր պատճառը և հետևանքը 6Մ.
3. Ո՞րն է հեղինակի կարծիքը 5Մ.
4. Ո՞րն է պատմության խրատը 5Մ.
5. Լսի՛ր և դո՛ւրս բեր անհրաժեշտ տեղեկությունները 5Մ.
6. Լրացումնե՛ր արա տեքստում 2Մ.