Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Տեղադրի՛ր համապատասխան բառը 3Մ.
2. Գտի՛ր բառն ըստ հրահանգի 4Մ.
3. Գտի՛ր նույնարմատ բառը 4Մ.
4. Գտի՛ր նույնարմատ բառը 4Մ.
5. Գտի՛ր և կազմի՛ր 4Մ.